Tak powstaje inteligentne miasto

Program „Tak powstaje inteligentne miasto” traktuje o urbanistycznym trendzie, bardzo popularnym na świecie, a otwierającym się dopiero przed polskimi miastami. Smart city, czyli inteligentne miasto, to taki pomysł na przestrzeń miejską, która zakłada rozwój obszarów miejskich w oparciu o technologie informatyczne i komunikacyjne.
Dzięki wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań cyfrowych przestrzeń miejska powinna stawać się przyjazna przede wszystkim dla mieszkańców. Idea inteligentnego miasta zakłada także dbanie o środowisko, kapitał ludzki i biznes. Smart city powinno działać jak sprawny organizm, którego poszczególne części współpracują ze sobą, zapewniając harmonijny rozwój, co przekłada się na wzrost funkcjonalności miasta i poprawę jakości życia mieszkańców.
Anna Nowak- Ibisz podąża tropem innowacji, które zostały zrealizowane w Polsce: miedzy innymi we Wrocławiu i Piasecznie. Pokazuje nowoczesną technologie w akcji: wdrożona i działająca na korzyść człowieka.
Program "Tak powstaje inteligentne miasto" można oglądać o dowolnej porze na Player.pl.