"Tak powstaje inteligentne miasto": Poznajmy lepiej ideę smart city!

Program „Tak powstaje inteligentne miasto” traktuje o urbanistycznym trendzie, bardzo popularnym na świecie, a otwierającym się dopiero przed polskimi miastami. Smart city, czyli inteligentne miasto, to taki pomysł na przestrzeń miejską, który zakłada rozwój obszarów miejskich w oparciu o technologie informatyczne i komunikacyjne.

Dzięki wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań cyfrowych - przestrzeń miejska powinna stać się przyjazna przede wszystkim dla mieszkańców. Idea inteligentnego miasta zakłada także dbanie o środowisko, kapitał ludzki i biznes.
Smart city powinno działać jak sprawny organizm, którego poszczególne części współpracują ze sobą, zapewniając harmonijny rozwój, co przekłada się na wzrost funkcjonalności miasta i poprawę jakości życia mieszkańców.
Anna Nowak- Ibisz podąża tropem innowacji, które zostały zrealizowane w Polsce: między innymi we Wrocławiu i Piasecznie. Pokazuje nowoczesną technologię w akcji: wdrożoną i działającą na korzyść człowieka.
PREMIERA programu "Tak powstaje inteligentne miasto" w sobotę 13 maja, o godzinie 16:55. Powtórki odcinka: niedziela 14 maja, 7:40 poniedziałek 15 maja, 19:30 środa 17 maja, 7:15 piątek 19 maja, 16:10